استخدام های جدید

استخدام کارشناس تحلیل داده،کارشناس تولیدمحتوا،مسئول دفتردیرعامل | استخدام

استخدام کارشناس تحلیل داده،کارشناس تولیدمحتوا،مسئول دفتردیرعامل | استخدام

یک شرکت معتبر فعال در زمینه نرم افزار در تهران محدوده ظفر و میرداماد در سه ردیف شغلی زیر اقدام

}