استخدام های جدید

استخدام منشی خانم مسلط به کامپیوتر در شهرهمدان | استخدام

استخدام منشی خانم مسلط به کامپیوتر در شهرهمدان | استخدام

به یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر با روابط عمومی بالا با ساعت کاری ۱۰ الی ۱۶ در شهر همدان

}